2,8 millioner i momskompensasjon til nittedalsidretten

16 idrettsklubber i bygda får i år en samlet momskompensasjon på 2.824.289 kroner, i snitt 176.518 kroner pr klubb.