De siste to dagene er økningen på 197 meldte tilfeller, ifølge tallene fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

I gjennomsnitt tar det ett til to døgn fra et prøvesvar foreligger til det blir registrert i MSIS. Tallene kan dermed gi et misvisende bilde av smittesituasjonen de siste dagene, siden det ikke framkommer når prøven er tatt – bare når den er registrert.

I alt 16 personer får behandling på sykehus for covid-19-sykdom. Det var fredag registrert 264 døde som følge av sykdommen.