Står el-sparkesykkelen i gangen og sperrer eneste fluktvei, kan du få problemer.

– Branner i el-sparkesykler utvikler seg veldig raskt og er vanskelig å slokke. Når vår undersøkelse viser at 1 av 3 lader el-sparkesykkelen i gangen, blir vi bekymret. Gangen er ofte den eneste fluktveien ved en brann, sier Rolf Søtorp, administrerende direktør i Norsk brannvernforening, via en pressemelding.

Det går frem av en representativ undersøkelse Kantar har gjort på oppdrag for Norsk brannvernforening, DSB og forsikringsselskapet If.

Nasjonal brannvernuke

Spørsmålene er stilt i forbindelse med den nasjonale Brannvernuka, som er denne uka. Hele 37 prosent av de spurte sier at de lader el-sparkesykkelen i gangen. Samme undersøkelse viser at 51 prosent lader elektrisk utstyr om natta. Dette er ikke i tråd med Ladevettregelene.

– El-sparkesykler kan få en del slag og spark som kan skade batteriet. Sjekk derfor sparkesykkelen for skader og vær oppmerksom på at den kan begynne å brenne ved lading. I samarbeid med Norsk brannvernforeningen og forsikringsselskapet If har vi laget Ladevettreglene. Det er ti enkle regler som hjelper deg til sikrere lading, sier Johan Marius Ly, avdelingsdirektør i DSB.

Et pulverapparat ikke nok

Fordi brannutviklingen på litium-ion-batteri går så raskt, bør du lade når du er våken og til stede. Aller helst bør de lades utendørs på et lite brennbart underlag.

– Et vanlig 6 kilos pulverapparat, som de fleste av oss har stående hjemme, vil ikke være i stand til å slokke en brann i et litium-ion-batteri. Det er likevel viktig å ha brannslokningsapparatet lett tilgjengelig, slik at man kan slå ned brannen og komme seg i sikkerhet før brannen har utviklet seg for mye, sier Anders Rørvik Ellingbø, branningeniør og leder av skadeforebyggende avdeling i forsikringsselskapet If.

– Ved en slik brann er det viktig å komme seg ut og raskt varsle brannvesenet og eventuelt berørte naboer, sier han.

Arrangerer Brannvernuke

Brannvernuka arrangeres hvert år i uke 38, som en uke med ekstra fokus på brannsikkerhet i Norge. Formålet er å bevisstgjøre alle om brannfaren i en tid på året da antall boligbranner vanligvis øker.

Brannvernuka arrangeres av Norsk brannvernforening, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og forsikringsselskapet If i samarbeid med brannvesenet.

Høydepunket i Brannvernuka er Åpen brannstasjon. I år skal over 360 brannstasjoner holde åpent for publikum, de fleste på lørdag 24. september. For ulike kampanjer for Nittedal og Nedre Romerike, gå inn på hjemmesidene til Nedre Romerike brann- og redningsvesen.

Info om undersøkelsen: Undersøkelsen er gjennomført av Kantar i perioden 13.-27. juli 2022 blant et representativt utvalg av befolkningen over 18 år.